Актуални новини

Най-големият християнски храм в средновековна Европа е Голямата Базилика(99x30 метра) в столицата на България Плиска. Базиликата в Плиска е по-голянма от Света София(79 метра) в Константинопол и от Свети Петър в Рим.

Археологически резерват - Плиска

 
Татул - светилището на Орфей PDF Печат Е-мейл
Автор Софка Чангалова   
16 November 2010

Мегалитният паметник "Татул" се намира край едноименното село Татул, на 15 км източно от Момчилград. Преди селото има табела, указваща местоположението на тракийския храм. Оформен е паркинг за посетителите. Светилището се намира в непосредствена близост и калдаръмена пътека, виеща се между къщите на селото, води към него.


Татул


Карта на района на Татул


Историческа справка
"Тракийското чудо край момчилградското село Татул е декларирано като паметник на културата с местно значение "Средновековна крепост" и "Скално светилище". Скалното светилище е открито и описано за първи път през 1933 г. от краеведа Никола Иванов. През 1940 г. е посетено от Васил Миков, който изказва предположение, че там се намира голямо тракийско светилище. В началото на 70-те години паметникът е подробно описан от Ив. Венедиков и Н. Виходцевски, които изказват предположението, че това е мавзолей на богато семейство от племето одриси. През 1976 г. паметникът е публикуван в първи том на "Мегалитите в Тракия" като скална гробница. През 70-те години Ив. Балкански провежда разкопки и при публикацията на паметника го характеризира като тракийско светилище. Археологическото проучване на паметника е извършено в периода 2004-2007 г. от екип под ръководството на проф. Николай Овчаров. Проучванията показаха, че в местността Кая башъ е съществувало светилище от къснобронзовата и ранната желязна епоха, в което скалната пирамида е била включена, а по-късно в нея са оформени двете скални трапецовидни изсичания (гробници). В късножелязната епоха светилището продължава да функционира, на хълма е изградена крепида (стена) от добре обработени каменни блокове с прецизен градеж. В средата на I в. е извършено първото преустройство, а по-късно към храма в западна посока са изградени допълнителни помещения. През Средновековието тук е съществувал архитектурен комплекс, който е център на поземлено владение. То може да се свърже с известния военачалник Георги Палеолог. Животът в него продължава до края на ХII в.

Предполагаемият гроб на Орфей
Светилището на Орфей е по-древно от египетските пирамиди. Това доказаха археологическите разкопки под ръководството на проф. Николай Овчаров. Проучванията на уникалното древно светилище продължиха четири години. Предполагаемият гроб на Орфей край момчилградското село се е появил преди 6000 години - в края на каменно-медната епоха. След научното доказателство сега вече започва работата на архитекти и строители, които ще изградят необходимата инфраструктура около тракийското чудо. Храмът край Татул е първият надземен открит паметник от това време у нас, посочи проф. Овчаров. Храмовият комплекс е запазен на височина общо 10-11 метра, като е претърпял много изменения през вековете. Архитектурата му е нетрадиционна за Родопите и проф. Овчаров изказа предварителната хипотеза, че храмът е играл важно значение не само за траките, но и за цялото Източно Средиземноморие."

Татул

След археологическите проучвания, консервирането на паметника и изгрждането на необходимата туристическа инфраструктура около него се извършва с проект по програма ФАР - Транс-Гранично Сътрудничество /ТГС/ между България и Гърция - "Насърчаване на културните, туристическите и човешките ресурси в транс-граничния регион". Проектът "Татул - светилището на Орфей" е на стойност 297 хил. Евро.

Комплексът се състои от древно езическо светилище и средновековна крепост. Скалата с форма на пресечена пирамида, приютила светилището, не прилича на никоя друга, открита по нашите земи. В нея са изсечени стъпала, водещи нагоре към върха и, където съществува странен "саркофаг" / ориентиран изток-запад/, чиято дължина е точно 170 см, и около който има улей. Специалистите предполагат, че по този улей се е оттичала кръвта от положената в саркофага жертва.

Татул

На южната страна на величествената скала е издълбан друг подобен гроб, разположен в полусферична ниша. Към двата гроба води изсечено в скалите стълбище, състоящо се от осем стъпала.

Татул

По съседните канари са оформени култови площадки, стъпала към тях, ниши, системи от улеи и басейни за събиране на някаква течност.

Смята се, че Мегалитът край Татул е от IV в пр. Хр. Татул освен светилище за пренасяне на жертви на древните тракийски божества съвсем сигурно е бил и средище за наблюдение на изгрева и залеза на Слънцето в определени дни от годината. Ориентиран е изток-запад и носи върху себе си белезите на нарочно издялани улеи, през които се наблюдава слънцето в точно определени дни от годината - 4-те равноденствия.

Известно е, че траките са почитали Слънцето и обредността им е свързана именно с този култ. Така че по всяка вероятност жертвоприношенията са се извършвали при изгрев (или залез).

При Татул е открита статуетка на гол бог, мъж, изправен и подпрян с едната си ръка на лира, а с другата ръка държащ плектрон - нещо като перо, с което се свири. Статуетката е датирана от II - III век - римска епоха. Намерена е и монета от същата епоха. Статуетката най-вероятно изобразява самия Орфей.

Храмът е имал два периода, строен е в IV-III в. пр.Хр., римският период се е оказал вторичен. Светилището над Татул е съществувало от около ХV-ХIV в. пр. Хр. и без прекъсване е функционирало до началото на V век след Хр., когато е прието християнството.

В късно-бронзовата и ранно-желязната епоха (ХV-VI в. пр. Хр.) то е било открито, жертвоприношенията са ставали в открити олтари. Намерени са близо 30 глинени олтара, над 20 ритуални съдове. В елинистичната епоха се появява вече строителство и тракийската архитектура. Тогава култът влиза в сграда, мощите на тракийския владетел са пренесени и положени в този хероон, в мавзолея на владетеля. След това по римско време, когато римляните идват на Балканите, храмът е обновен около средата на I век след Хр. Между елинистичния и римския период вътре има слой, дебел около 1,3-1,4 м., който предстои да се разкопае и да проучи.

Татул е уникален паметник - и като история, и като архитектура, и като строителство.

Последна промяна ( 16 November 2010 )
 
< Предишна   Следваща >
Copyright 2024 Туризъм в България: 100 национални туристически обекта, хижи, планини, природни забележителности, маршрути ....