Актуални новини

Най-големият християнски храм в средновековна Европа е Голямата Базилика(99x30 метра) в столицата на България Плиска. Базиликата в Плиска е по-голянма от Света София(79 метра) в Константинопол и от Свети Петър в Рим.

Археологически резерват - Плиска

 
Вкаменената гора PDF Печат Е-мейл
Автор Софка Чангалова   
29 October 2010

В района на село Равен / Момчилградско/, в дълбок дол, наричан от местните хора "Габъз дере", се намира уникален скален феномен - Вкаменената гора. Тя е до самата вода, малко след мястото, където се сливат Буюк дере и поток Сап дере.

Вкаменена гора


Смята се, че Вкаменената гора е с терциерна възраст, т.е. от около 30 млн. години и е резултат от подводна вулканична дейност и външни земни сили.Съществуват две мнения за оформянето й. Според едното, тя няма биологичен произход, а е образувана от седиментни скали, съставени от плътно споени фини песъчинки и стари скални късове. Второто мнение застъпва тезата, че това е било гора, разположена на крайбрежието на древното терциерно море, или край някой остров. При започналата интензивна вулканична дейност, тази гора е била частично засипана и изгорена от горещия материал. Част от дърветата обаче са се съхранили затрупани от този огромен вулканичен материал. Високата температура е овъглила цели дървета или части от тях. При някои се е съхранил скелета на дървото.

Вкаменена гора


През по-късните етапи на вулканичната дейност, през тези скелети са протичали води, носещи със себе си кремъчно вещество и са запълнили кухините. Така са се получили вкаменените дървета.

Вкаменена гора


Равенската гора е уникална с това, че дърветата са прави. До днес в България няма описан подобен случай. Обектът е обявен заприродна забележителност на 09.02.1970 г.  Заема площ от 75 дка. Към него може да се подходи както от с. Гургулица, така и през с. Равен (в посока с. Биволяне - през резервата

Вкаменена гора

Последна промяна ( 29 October 2010 )
 
< Предишна   Следваща >
Copyright 2024 Туризъм в България: 100 национални туристически обекта, хижи, планини, природни забележителности, маршрути ....